Historie

HistorieLangs deze weg willen we als organiserend comité de bezoekers van de site
informeren over de man, naar wie het toernooi is vernoemd. De naam Frans Hemmelder is namelijk al sinds het begin van het toernooi verbonden geweest, maar waarschijnlijk weten velen niet wie hij was en wat voor betekening de man heeft gehad voor Sportclub Deventer.

Frans Hemmelder is de oprichter van Sportclub Deventer. Hij is van grote betekenis geweest voor de vereniging, dat het aantal anekdotes niet te beschrijven is. Maar zijn grootste verdienste is ons inziens wel geweest een clubcultuur te creëren waarbij sportiviteit en respect boven alles staan.

Toen in 1986 met het toernooi werd begonnen is door de toenmalige organisatie aan Frans Hemmelder gevraagd om zijn naam aan het toernooi te mogen verbinden. Hiermee kreeg de heer Hemmelder niet alleen de erkenning die hem toekwam, maar werd voor de organisatie tevens de hoofddoelstelling vastgelegd: Het organiseren van een sportief toernooi, waarbij onderling respect tussen de deelnemers, met uiteraard de nodige gezelligheid, de hoogste prioriteit heeft.

In deze gedachte zijn er op het moment van schrijven reeds achtentwintig toernooien afgewerkt en terugkijkend op deze toernooien valt te concluderen dat de organisatie er jaarlijks weer in slaagt de eerder genoemde doelstelling te behalen. Dit natuurlijk mede dankzij de positieve opstelling van de deelnemende verenigingen en de goede inzet van de Sportclub Deventer leden.

Helaas is Frans Hemmelder op 5 juli 1994 op 91-jarige leeftijd overleden maar zijn gedachtegoed zal voor altijd door de organisatie worden uitgedragen.